17 листопада 2020 року кафедрою фізичного виховання та спорту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ на платформі Zoom організовано та проведено всеукраїнський круглий стіл «Удосконалення форм мотивації і залучення студентів до регулярних занять фізичним вихованням і спортом».
Захід організовано та проведено з метою вирішення актуальних питань щодо удосконалення процесу фізичного виховання, покращення фізичної підготовленості студентів, пошуку обдарованої молоді і мотивування її до занять спортом, удосконалення підходів до наукової роботи в галузі фізичного виховання та спорту. Учасниками круглого столу обговорено питання щодо організації процесу фізичного виховання вітчизняних закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання.

Доповідали:

 • Сальникова С.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Мотиви та інтереси, як фактори заохочення студентів до занять плаванням»;
 • Бондар А.А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Формування у студентiв мотивацii до самостiйних занять спортом»;
 • Чехівська Ю.С., асистент кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Формування мотивації студентів до занять фізичним вихованням в умовах дистанційного навчання»;
 • Васькевич С.С., асистент кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Використання інноваційних технологій в баскетболі»;
 • Рогаль І.В., асистент кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - тема: «Правильний вибір спортивної дисципліни - перший крок до мотивації занять спортом»; Пуздимір М.І., доцент кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Форми та засоби залучення студентів до занять фізичною культурою та спортом»;
 • Довгій Ю.І., старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту ВТЕІ КНТЕУ - «Використання нетрадиційних засобів фізичного виховання у тренувальному процесі студентів боксерів»;
 • Самоленко Т.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання КНТЕУ - «Розвиток стійкого інтересу до занять фізичним вихованням і спортом у студентів КНТЕУ»;
 • Брезденюк О.Ю., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Особливості викладання дисципліни «Фізичне виховання» в умовах карантину»;
 • Головкіна В.В., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Покращення спортивного результату, як мотиваційний засіб до занять спортом»;
 • Мірошніченко В.М., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Використання GPS технологій для контролю навантажень у циклічних видах спорту в умовах дистанційного навчання»;
 • Швець О.П., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Формування мотивації студентів до занять фізичним вихованням»;
 • Галайдюк М.А., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання, - «Формування здорового способу життя як складова соціальної політики»;
 • Краснобаєва Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Мотиваційні чинники студентів до занять ритмічною гімнастикою в умовах дистанційного навчання»;
 • Черниш М.С., викладач кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Самостійна робота над удосконаленням техніки футболу»;
 • Мельничук М.П., старший викладач кафедри фізичного виховання ВДПУ імені Михайла Коцюбинського - «Мотивація студентів до занять з кульової стрільби»;
 • Дусь С.В., голова Федерацій баскетболу Вінницької області. Суддя Національної категорії. Викладач кафедри лікувальної фізичної культури та фізичного виховання Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пирогова - «Підготовка молодого арбітра з баскетболу у ВНЗ спортивного профілю»;
 • Стародуб О.В., викладач легкої атлетики та спортивних дисциплін КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» - «Ігри, як засіб загальної фізичної підготовки»;
 • Бурбела О.В., викладач кафедри фізичного виховання Вінницького технічного коледжу - «Засоби для розвитку інтересу у молоді до занять циклічними видами спорту».