Шановні здобувачі вищої освіти!

Освітній процес (навчальні заняття, атестація) з 1.02.2021 для здобувачів вищої освіти всіх освітніх ступенів та курсів очної (денна, вечірня) та заочної форм навчання буде проводитись очно (змішана форма навчання). в аудиторіях.

Адміністрація