30 березня 2021 року кафедрою фізичного виховання та спорту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ організовано Всеукраїнський студентський круглий стіл на тему «Вплив занять з різних видів спорту на фізичний стан студентської молоді».
Захід проведено з метою вирішення актуальних питань щодо удосконалення процесу фізичного виховання, покращення фізичного стану студентів, пошуку обдарованої молоді та мотивування її до занять спортом.
Учасниками круглого столу обговорено питання щодо рухової активності молоді оздоровчого, рекреаційного, реабілітаційного та загальнорозвиваючого спрямування, організації занять з фізичного виховання у непрофільних закладах вищої освіти, впливу занять з різних видів спорту на фізичну та функціональну підготовленість студентської молоді, компонентний склад маси тіла тощо.

Доповідали:
• Байтельман Михайло, здобувач вищої освіти, група ФІП-11д Вінницького торговельно-економічного інституту – «Вплив фізичних навантажень на організм студентської молоді при заняттях легкою атлетикою». Науковий керівник доцент Пуздимір М.
• Гродецька Діана, здобувач вищої освіти, група ОО-21д Вінницького торговельно-економічного інституту – «Фізична культура у забезпеченні здорового способу життя студентської молоді». Науковий керівник асистент Рогаль І.
• Гусар Назарій, здобувач вищої освіти, група СЗ-21д Вінницького торговельно-економічного інституту – «Проблеми підготовки баскетболістів високого класу в сучасних умовах глобалізації та популяризації баскетболу в Україні». Науковий керівник асистент Васькевич С.
• Кінзерська Анастасія, здобувач вищої освіти, група МР-22д Вінницького торговельно- економічного інституту – «Особливості функціонування організму людини під час занять аквафітнесом». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання і спорту Сальникова С.
• Сапецька Вероніка. Здобувач вищої освіти, група ХТ-21д Вінницького торговельного економічного інституту – «Сучасні підходи до розвитку витривалості студентів на заняттях з фізичного виховання ЗВО». Науковий керівник асистент Васькевич С.
• Гусарська Яна. Здобувач вищої освіти, група МЕВ-21мб Вінницького торговельного економічного інституту – «Спортивна гра як засіб фізичного виховання студентів непрофільних ЗВО». Науковий керівник старший викладач Довгій Ю.
• Латишева Валерія, здобувач вищої освіти, група ПТБД-21д Вінницького торговельно-економічного інституту – «Вплив настільного тенісу на фізичний стан студентів». Науковий керівник асистент Чехівська Ю.
• Рижук Вікторія, здобувач вищої освіти, група М-23д Вінницького торговельно-економічного інституту – «Удосконалення координаційних здібностей у футболістів в закладах вищої освіти». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання і спорту Бондар А.
• Бугайова Анна, здобувач вищої освіти, група 23 ЗФ1 Національного університету фізичного виховання і спорту України – «Ефективність використання калланетики у оздоровчому тренуванні з жінками другого періоду зрілого віку». Науковий керівник канд. пед.наук Кириченко В.
• Головащенко Роман, здобувач вищої освіти, групи 1МФКСЗ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – «Бокс як ефективний засіб удосконалення фізичної та функціональної підготовленості студентів». Науковий керівник канд. наук з фіз.виховання і спорту Мірошніченко В.
• Головкіна Вікторія, викладач кафедри фізичного виховання ВДПУ ім. М. Коцюбинського, студентка 1 курсу магістратури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор філософії з фізичного виховання та спорту – «Корекція фізичного стану дітей з порушеннями постави засобами плавання». Науковий керівник доктор мед. наук Чаланова Р.
• Драчук Дмитро, студент групи 4АСОФК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ¬ – «Удосконалення функціональної підготовленості студентів засобами футболу». Науковий керівник канд. наук з фіз.виховання і спорту Брезденюк О.
• Заліпа Павло, здобувач вищої освіти, група 33 ЗФ1 Національного університету фізичного виховання і спорту України – «Соціалізація осіб з інвалідністю за допомогою засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності». Науковий керівник канд. пед.наук Кириченко В.
• Кісарчук Богдан, здобувач ступеня вищої освіти, група 1МФКС Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – «Вплив занять футболом на показники фізичних якостей студентської молоді». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання і спорту Брезденюк О.
• Крошка Катерина, здобувач вищої освіти 17 групи факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу КНТЕУ – «Удосконалення фізичного стану студентів КНТЕУ засобами атлетизму». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання і спорту Самоленко Т.В.
• Осаволюк Тетяна, здобувач ступеня вищої освіти, група 1МСОФКЗ Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського – «Корекція фізичного стану студентів засобами легкої атлетики». Науковий керівник канд. наук з фіз. виховання і спорту Брезденюк О.
• Сологуб Катерина, здобувач вищої освіти, група 1МЗ ЗФ1 Національного університету фізичного виховання і спорту України – «Роль рухової активності оздоровчої спрямованості в профілактиці хронічних неінфекційних хвороб осіб зрілого віку». Науковий керівник канд. пед.наук Кириченко В.
• Сухомлин Мирослав, здобувач вищої освіти, група 1МЗ ЗФ1 Національного університету фізичного виховання і спорту України – «Побудова програм занять силовим фітнесом з чоловіками першого періоду зрілого віку». Науковий керівник канд. пед.наук Кириченко В.

В обговоренні брали участь студенти та викладачі Київського національного торговельно-економічного університету, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Національного університету фізичного виховання і спорту України.
Дякуємо усім студентам за змістовні, цікаві доповіді. Бажаємо усім успіхів у науковій діяльності в подальшому!