24 листопада 2021 року науково-педагогічними працівниками кафедри фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було організовано та проведено засідання наукового гуртка «Актуальні проблеми модернізації фінансової системи» на тему «Проблеми забезпечення прозорості використання коштів публічних фінансів» (керівник гуртка – д.е.н., професор Олена Прутська).
Під час засідання з цікавими доповідями виступили здобувачі вищої освіти спеціальностей «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Публічне управління та адміністрування» ОС «молодший бакалавр» та «бакалавр»:
− Кузінська Валерія (ПУА-31д), доповідь на тему «Забезпечення прозорості використання коштів публічних фінансів в Україні та її оцінка»;
− Юренко Аліна (ФБСС-41д), доповідь на тему «Державний фінансовий контроль використання коштів публічних фондів»;
− Коваль Мирослава (ПУА-31д), доповідь на тему «Публічні закупівлі в Україні. Досвід у світі: Вишеградська група»;
− Мовчан Діана (ФБСС-21мб), доповідь на тему «Фінансові аспекти державних закупівель»;
− Мукомел Анжела (ПУА-31д), доповідь на тему «Проблеми забезпечення прозорості публічних фінансів».

У ході дискусії піднімалися актуальні питання щодо проблем забезпечення прозорості бюджетного процесу, цільового використання коштів публічних фінансів, можливостей використання зарубіжного досвіду боротьби з корупцією при розподілі коштів публічних фінансів. Студенти показали високий рівень теоретичної підготовки й особисту зацікавленість в забезпеченні дієвого громадського контролю за публічними коштами. Наша молодь – наше майбутнє!