2 грудня 2021 року викладачі кафедри менеджменту та адміністрування і студенти ОП «Публічне управління та адміністрування» взяли участь у роботі круглого столу «Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні», організованого в онлайн форматі Вінницьким державним педагогічним університетом ім. Михайла Коцюбинського.
Інформативні доповіді вітчизняних дослідників та управлінців-практиків стосувалися актуальних питань модернізації публічного управління та адміністрування в контексті децентралізаційних трансформацій.
На засіданні круглого столу завідувач кафедри Наталя Махначова доповіла на тему приватно-громадського партнерства як сучасного підходу до збереження культурної спадщини в Україні; доцент кафедри Ірина Ніколіна підняла тематику цифрової трансформації громад: основних трендів та проблем побудови інституційної спроможності.
Здобувачі вищої освіти першого та другого рівнів ОП «Публічне управління та адміністрування» доєдналися до роботи круглого столу та презентували результати своїх наукових досліджень, отриманих в рамках діяльності наукової студії кафедри менеджменту та адміністрування «Цифрова трансформація в громадах»:

  • «Цифровізація у сфері публічного управління» підготувала Яна Ременюк, здобувачка освітнього ступеня «магістр»;
  • «Цифрові трансформації у місті Дрогобич» – Каріна Рябовол, здобувачка освітнього ступеня «бакалавр»;
  • «Моніторинг та оцінювання розвитку системи цифрового врядування в Україні» – Аліна Устенко, здобувачка освітнього ступеня «бакалавр»;
  • «Порівняльний аналіз цифрових трансформацій в Україні та Австралії» –Анжела Мукомел, здобувачка освітнього ступеня «бакалавр»;
  • «Публічне управління якістю надання адміністративних послуг на місцевому рівні» – Денис Бондаренко, здобувач освітнього ступеня «бакалавр»;
  • «Порівняльний аналіз розвитку електронного урядування України та Швеції» – Інна Садловська, здобувачка освітнього ступеня «бакалавр».