15 грудня 2021 року відбулося засідання Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ під головуванням директора Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ Наталії Замкової.
Засідання було присвячене підсумкам 2021 року. Починаючи з 1 січня 2021 року в рамках проєкту відбулося 64 заходи за участю провідних фахівців із багаторічним досвідом у різних сферах бізнесу.
Уся команда організаторів проєкту «Бізнес-школа ВТЕІ КНТЕУ» у 2021 році зробили вагомі кроки для формування нової генерації українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні стандарти ведення бізнесу.
Майже 500 здобувачів вищої освіти Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ відвідували заходи, а 40 з них успішно виконали програму та отримали сертифікат Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ. Сертифікат підтверджує рівень професійної підготовки його власника, і в близькій перспективі виконуватиме рекомендаційну функцію при працевлаштуванні.
Підтвердження результатів неформального професійного навчання продемонстрували слухачі Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ, успішні здобувачі вищої освіти ОП «Маркетинг», ОС «магістр», демонструючи розроблений брендбук проєкту «Бізнес-школа ВТЕІ КНТЕУ». Проте, всі ці успіхи були б неможливі без дієвої підтримки партнерів ВТЕІ КНТЕУ, представників влади і бізнесу, стейкхолдерів, провідних фахівців практиків.

Можемо зробити висновки, що партнерство Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ з діючими вітчизняними підприємствами дозволило наблизити процес отримання знань здобувачами вищої освіти до реальних виробничих ситуацій, спрямувати його на вирішення проблемних питань, з якими у повсякденній роботі стикаються представники бізнесу в Україні.
Одним з найбільш важливих факторів, що впливають на діяльність Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ є бажання здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ отримувати нові знання та вміння пов’язані з швидкими темпами розвитку цифрових технологій, зміною умов виходу вітчизняних підприємств на вітчизняні та міжнародні ринки.
Працюємо для майбутніх поколінь!!!
Примножуємо успіх наших студентів!!!