21 грудня 2021 року відбулось засідання вченої ради ВТЕІ КНТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про видачу дипломів з відзнакою.

Ухвалено Постанову

2.

Про затвердження ліміту стипендіатів.

 

Ухвалено Постанову

3.

Про затвердження Положення про приймальну комісію Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Ухвалено Постанову

4.

Про затвердження Правил прийому на навчання до Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету в 2022 році.

 

Ухвалено Постанову

5.

Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих як плата за послуги, на депозитному рахунку.

 

Ухвалено Постанову