23 грудня 2021 року кафедрою маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ проведено семінар на тему «Академічна доброчесність». У семінарі прийняли участь здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» ОП «Маркетинг».
Мета семінару – сформувати розуміння академічної доброчесності як запоруки якості життя людини та критерію суспільної етики і моралі.
Із доповіддю на тему «Сутність академічної доброчесності. Огляд положення «Про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ» виступив Валерій Бондаренко – гарант освітньої програми «Маркетинг» ОС «магістр», д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Із доповіддю на тему «Від академічної доброчесності до якості життя» виступила Ірина Поліщук – гарант освітньої програми «Маркетинг» ОС «бакалавр», д-р екон. наук, завідувач кафедри маркетингу та реклами «Маркетинг».
Серед учасників дана тема викликала інтерес і жваву дискусію. Учасники семінару вдячні спікерам за отримані знання та важливу інформацію, яка неодмінно стане у нагоді в процесі наукових досліджень.