21 квітня 2022 року у рамках проведення ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» відбулося засідання секції №10 «Тенденції розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості: регіональний та національний виміри».
Секційне засідання проводилося в режимі відео-конференції на платформі ZOOM, до якої приєдналися здобувачі вищої освіти, які навчаються за спеціальностями «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та «Харчові технології», а також науково-педагогічні працівники кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

На засіданні секції було заслухано вісім доповідей здобувачів вищої освіти:
1. Алексеєва Ганна, здобувачка вищої освіти 4 курсу, групи Т-41д, з темою доповіді: «Розвиток франчайзингової форми організації туристичного бізнесу» (науковий керівник – к.е.н., доцент Наталя Онищук).
2. Будженко Альона, здобувачка вищої освіти 1 курсу, групи МТБ-11зм, з темою доповіді: «Антикризовий Public Relations як фактор захисту туристичного підприємства» (науковий керівник – к.геогр.н., доцент Алла Кізюн).
3. Козір Надія, здобувачка вищої освіти 4 курсу, групи ГРС-41д, з темою доповіді: «Конкурентоспроможність закладів ресторанного господарства» (науковий керівник – к.е.н., доцент Марина Рябенька).
4. Горенська Дарина, здобувачка вищої освіти 2 курсу, групи ГРС-22д, з темою доповіді: «Ресторанний бізнес в умовах сьогоденних викликів» (науковий керівник – асист. Олена Пахомська).
5. Чхань Єлизавета, здобувачка вищої освіти 4 курсу, групи ГРС-41д, з темою доповіді: «Сучасні тренди в управлінні закладами ресторанного господарства» (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Валентина Постова).
6. Кравчук Юлія, здобувачка вищої освіти 2 курсу, групи ГРС-22д, з темою доповіді: «Інноваційні технології обслуговування осіб з обмеженими можливостями в закладах готельного господарства» (науковий керівник – асист. Ірина Вівсюк).
7. Кухар Вікторія, здобувачка вищої освіти 3 курсу, групи ХТ-31д, з темою доповіді: «Виноробство в Німеччині: традиції та новації» (науковий керівник – ст. викладач Ольга Іваніщева).
8. Думанська Настасія, здобувачка вищої освіти 4 курсу, групи ХТ-41д, з темою доповіді: «Удосконалення технологічного процесу виробництва йогуртів» (науковий керівник – к.т.н., доцент Тетяна Семко).
Наукові доповіді були представлені у супроводі мультимедійних презентацій, які здобувачі демонстрували під час своїх виступів. Дані виступи були на актуальні та цікаві теми, свідченням чого стало жваве їх обговорення всіма учасниками зустрічі. Участь у такого роду заходах є дуже корисною для нового покоління науковців, оскільки вона дає змогу розширити власний кругозір, отримати нові знання, взяти участь у дискусіях. Атмосфера проведеного наукового обговорення сприяла активізації подальшої наукової роботи, оскільки в ході проведення секційного засідання народжувалися нові ідеї і подальші напрямки наукових робіт.
За результатами роботи секції всі доповідачі були нагороджені подяками. Головувала на засіданні к.е.н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Постова В., секретар засідання – здобувач вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» ОС «бакалавр», член студентського наукового товариства «ВАТРА» Коміссаренко К. Участь у засіданні взяли 45 осіб.
Підсумовуючи результати роботи секції, можна сказати, що проведення таких Всеукраїнських студентських науково-практичних конференцій на користь як викладачам, які обмінюються між собою досвідом роботи, так і здобувачам вищої освіти, які поповнюють свій багаж знань важливою науковою інформацією.