21 квітня 2022 року кафедрою економіки та міжнародних відносин проведено секційне засідання «Глобальні імперативи підприємницького потенціалу компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках» в рамках XІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». У засіданні взяли участь 40 осіб, серед них здобувачі вищої освіти груп ЕП-31д, ЕП-11дс, МЕВ-21д, МЕВ-41д та інших; науково-педагогічні працівники кафедри економіки та міжнародних відносин.
Студенти презентували цікаві та актуальні наукові дослідження, зокрема Подоляк Марина розповіла про ТНК як головного суб’єкта виробничої та інвестиційної діяльності; Ветушинська Вікторія презентувала дослідження щодо шляхів та засобів стимулювання підприємницької діяльності в умовах військового стану; Попадюк Дар’я, Томчук Олександра розглянули досвід впровадження у Європі «Плану Маршалла»; Кривчак Дарина здійснила оцінку міжнародної конкурентоспроможності олійно-жирової галузі України. Доповіді здобувачів доповнювалися жвавими дискусіями та обговоренням досліджуваних питань.

За результатами роботи секції всі доповідачі були нагороджені подяками. Головувала на засіданні д-р філос., старший викладач кафедри економіки та міжнародних відносин Стратійчук Вікторія. Секретарю засідання – здобувачу освітнього ступеня «бакалавр» факультету торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування групи ПТБД-11д, члену студентського наукового товариства «ВАТРА» Загродській Вікторії була вручена подяка за активну участь у підготовці секційного засідання.