21 квітня 2022 року кафедрою економіки та міжнародних відносин проведено секційне засідання «Соціальне забезпечення громадян: проблеми та перспективи» в рамках XІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». У засіданні взяли участь 18 осіб, серед них здобувачі вищої освіти груп СЗ-11д, СЗ-12д, СЗ-21д та інших; науково-педагогічні працівники кафедри економіки та міжнародних відносин.

Було оголошено 4 доповіді.
1. Шаховал Аліна, 2 курс, група СЗ-21д, тема доповіді «Міжнародні стандарти захисту прав людини в умовах вимушеного переміщення».
2. Каджая Богдан, 2 курс, група СЗ-21д, тема доповіді «Соціальне обслуговування громадян України в умовах реформування системи соціального забезпечення».
3. Ревко Софія, 2 курс, група СЗ-21д, тема доповіді «Соціальне забезпечення: сутність, види та роль на сучасному етапі розвитку суспільства».
4. Войцицька Олександра, 4 курс, група МЕВ-42д, тема доповіді «Напрями соціальної політики Європейського Союзу в сучасних умовах».
За результатами роботи секції всі доповідачі були нагороджені подяками. Головував на засіданні секції канд. екон. наук., доцент кафедри економіки та міжнародних відносин Гарбар Віктор. Секретар секції – Складанюк Марина, здобувач освітнього ступеня «бакалавр» обліково-фінансового факультету групи ФБСС-31д.