18 травня 2022 року кафедрою фізичного виховання та спорту Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ на платформі Zoom організовано та проведено вузівський науковий семінар «Проблеми взаємодії суб’єктів сфери фізичної культури і спорту». Захід проведено з метою вирішення актуальних питань щодо організації процесу фізичного виховання та занять спортом в умовах сьогодення, удосконалення фізичної підготовленості студентів, пошуків підходів до наукової роботи в галузі фізичного виховання та спорту. Учасниками наукового семінару обговорено питання щодо пошуку сучасних підходів взаємодії студентів з викладачами на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. До заходу долучилися колеги з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.