3 червня 2022 року на базі кафедри обліку та оподаткування було проведено онлайн-лекцію директором аудиторської фірми «Файненс Лоу Аудіт Груп», сертифікованим аудитором Гавронською Іриною Юріївною. Тема лекції: «Сучасні вимоги до аудиту в Україні».
Гавронська Ірина акцентувала увагу на вимогах до сучасного аудиту, особливостях застосування Міжнародних стандартів обліку, на проблемах переходу України на Міжнародні стандарти та складностях і перспективах розвитку аудиту у період воєнного та післявоєнного стану.

У заході брали участь студенти обліково-фінансового факультету груп ОО-11д, ОО-21д, ОБО-31д, ФКА-31д, ФКА-41д, ОБО-41д, ОБО-21дс, ФКА-11дм денної форми навчання та викладачі кафедри обліку та оподаткування. Під час лекції студенти цікавились організацією та методикою проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності незалежними аудиторами, проблемами імплементації Міжнародних стандартів обліку та перспективами розвитку аудиту у післявоєнний період розвитку економіки. На усі запитання було надано повні та вичерпні відповіді.
Кафедра обліку та оподаткування дякує фахівцеві-практику, сертифікованому аудитору Гавронській Ірині за проведення цікавої та актуальної онлайн-лекції.