19 березня 2015 року кафедрою економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено відкрите засідання наукового студентського гуртка з міжнародної економіки на тему: «Передумова та фактори міжнародної інтеграції України в європейський економічний простір» за участю студентів гр. ЕП-11, гр. МЕ-31 , гр. МЕ – 41 та гр. ТКЛ – 11(с).  

На якому обговорили актуальні проблеми української економіки, проблеми європейської інтеграції України, напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників на європейському та світових ринках. Керівник гуртка к.е.н, ст. викл. Бойко О.О. та к.е.н, доц. Левчук О.В. виступили модераторами роботи гуртка кафедри, забезпечивши при цьому цікаву та корисну наукову дискусію. Підсумок засідання гуртка з міжнародної економіки підвів завідувач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки доц. Гарбар В.А., який подякував студентам за цікаві та змістовні доповіді, а також висловив вдячність студентам за плідну співпрацю.