20 березня 2015 року о 14.10 в 4 корпусі відбулося засідання міжвузівського круглого столу «Сучасні проблеми аудиту і аналізу в господарській діяльності». У засіданні прийняли участь студенти обліково-фінансового факультету (гр. ДФК-12д, ДФК-31д, ДФК-41д, ДФК-11д(м), ФАіК-11д(м)), студенти факультету економіки, менеджменту та маркетингу (гр. МЕ-41д) ВТЕІ КНТЕУ, а також студенти гр. ЕФ-34 Вінницького фінансово-економічного університету.   

 Під час засідання круглого столу виступили: зав. кафедри, д.е.н., професор Денисюк О.М.; к.пед.н., доцент Лобачева І.Ф., к.е.н., доцент Крупельницька І.Г. Учасники круглого столу активно обговорювали проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення аудиторської діяльності в Україні, актуальні питання фінансового контролю та аналізу господарської діяльності підприємств та бюджетних установ. Підсумком є результативна робота учасників круглого столу.