26 березня 2015 року о 14-10 в ауд. 800 к. 4 відбувся міжвузівський круглий стіл «Застосування аналітичного інструментарію в роботі бухгалтера та фінансиста». Засідання гуртка було спрямоване на поглиблене вивчення сучасних проблем економіки України в контексті євроінтеграції.  

 Учасники круглого столу займалися пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою і, відповідно, виступили з цікавими доповідями на теми:

  • Облік та визнання доходів підприємства
  • Обов'язкові утримання із заробітної плати: склад, розмір, послідовність проведення та відображення в обліку
  • Електронні гроші: сутність та особливості обліку
  • Інструментарій фіскальної політики
  • Шляхи вдосконалення інструментарію бюджетного контролю
  • Структуризація аналітичного процесу у банківських установах
  • Дебіторська заборгованість: вітчизняна практика, зарубіжний досвід
  • Особливості відображення в обліку фінансових результатів підприємств кондитерської галузі
  • Особливості калькулювання собівартості продукції
  • Робота пройшла в дружній, робочій атмосфері, відбувся обмін науковими здобутками між студентами різних ВНЗ та цікаві дискусії щодо проблемних питань.