25 березня 2015 року відбувся Міжвузівський науково-практичний семінар «Джерела інформації, їх використання та оформлення в науковій роботі студента», організаторами якого виступили кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем і бібліотека інституту. В роботі заходу прийняли участь студенти обліково-фінансового факультету ВТЕІ КНТЕУ групи ЕК-31д., ЕК-21д., ЕК-11д., ЕК-11м., а також студенти Вінницького національного аграрного університету, спеціальності «Економічна кібернетика», групи ЕК 41д., та ЕК-11(м).

  

У вступному слові завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ КНТЕУ д.т.н. Ліщинська Людмила Броніславівна оголосила програму семінару, побажала успіхів та ефективної роботи всім учасникам семінару. Бондаренко Валерій Михайлович, д.е.н., декан обліково-фінансового факультету ВТЕІ КНТЕУ наголосив на важливості правильного оформлення джерел інформації, їх використання та оформлення при написанні курсових, дипломних магістерських робіт студентів. Яворська Тетяна Михайлівна, завідувач бібліотеки інституту, виступила із доповіддю «Сучасні вимоги до наукової обробки документів», в якій акцентувалась увага на наступних питаннях:

  • Види наукової обробки документів;
  • Бібліографічний опис документів (структура та елементи бібліографічного опису , види описів, порядок розташування описів у списку використаних джерел).

Карпусь Людмила Василівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу, виступила із доповіддю на тему «Бібліографічний опис електронних ресурсів», в якій презентувала теоретичну інформацію про електронні ресурси, їх види. Крім того, були підготовлені зразки бібліографічного опису електронних ресурсів відповідно до чинного міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Після теоретичної частини був проведений практичний тренінг. Учасники семінару мали нагоду практично закріпити знання по складанню бібліографічного опису інформаційних ресурсів із урахуванням вимог ДСТУ.