27 березня 2015 р. кафедра сучасних європейських мов провела відкрите засідання наукового студентського гуртка «Business English Club» (керівники: ст. викл. Лановенко А.О., ас. Черній Г.В.). Темою засідання гуртка було обрано «A Guide to Good Manners or How Not to Behave Badly Abroad» (Керівництво з гарних манер або як поводитись погано за кордоном).   

Протягом засідання гуртка студенти ознайомились з особливостями ділового етикету у міжнародному бізнесі західних та східних країн (США, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Китай та інші). У своїх виступах студенти акцентували увагу на моральних цінностях ділової людини, різноманітних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Активне обговорення викликали яскраві виступи підготовлені студентами, зокрема Окопної Ольги та Подоліної Аліни (ДФК-31) «A Guide to Good Manners or How Not to Behave Badly Abroad», спільна робота Петровської Каріни, Каракуци Марії та Гончар Аліни (ЕК-11) «Dress Code», Корсун Тетяни (Т-41) «Business Card Etiquette Tips», Гарбузової Варвари (ФП-11) «Table Manners». Цікавими для обговорення були доповіді Камінської Світлани (Т-41) «The Art of Giving Business Gifts in Different Countries» та Колісник Анни (Т-41) «Cross-cultural business language». Керівники гуртка висловили щиру подяку студентам за змістовні доповіді та висловили надію на подальшу зацікавленість у лінгвокультурних дослідженнях. У кінці зустрічі студентам було запропоновано оформити власну візитівку, з дотриманням усіх вимог, та вказати ким вони себе бачать через 10 років.