30 березня 2015 року кафедра сучасних європейських мов у рамках Фестивалю студентської науки провела міжвузівський круглий стіл «Інтеграція української освіти до європейського простору: проблеми та перспективи». Мета заходу полягала у тому, щоб простежити перспективи розвитку національної вищої освіти в контексті Болонського процесу та нового Закону України «Про вищу освіту», проаналізувати досвід та інновації в управлінні якістю освіти, схарактеризувати психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти. Із вступним словом-вітанням звернулася до присутніх завідувач кафедри проф. Н.Б. Іваницька, яка окреслила ключові питання, запропоновані для обговорення.   

Студенти ВТЕІ КНТЕУ мали змогу поспілкуватися із студентами Вінницького національного технічного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Вінницького національного аграрного університету. Запрошені до участі в роботі круглого столу підготували низку доповідей-презентацій з актуальних питань європеїзації української освіти. Жвава дискусія розгорнулася навколо перспектив вітчизняної освіти на шляху до єдиного Європейського освітнього простору (А. Іорданов, ВНТУ). Практично зорієнтованим стало обговорення питання адаптації студентів до отримання освіти на рівні Європейських вимог (А. Міронова, ВНТУ). Цікавість викликала доповідь про професії, які гарантують успіх (І. Околіта, ВНТУ). Про коледжі та університети США розповіла В. Савчук (ВТЕІ КНТЕУ). Змістовністю була позначена доповідь О. Стадній (ВТЕІ КНТЕУ) про оптимізацію інтеграційних освітніх процесів. Загалом на міжвузівському круглому столі було виголошено 10 доповідей, кожна з яких спрямувала наукову думку студентства на перспективи та проблеми інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору та окреслила подальші дискусійні питання. Учасники круглого столу подякували своїм науковим керівникам за допомогу в підготовці доповідей та окреслили подальші перспективи спільної наукової студентської роботи.