31 березня 2015 року на базі кафедри сучасних європейських мов відбувся науково-методичний семінар «Інтерактивні технології та методи навчання як засіб формування професійної компетенції фахівців економічної сфери». Із вступним словом-вітанням звернулася до присутніх декан факультету економіки, маркетингу та менеджменту доц. Л.О. Сікорська. До роботи семінару долучилися викладачі кафедри англійської філології (М.М. Човганюк) та іноземних мов (Н.В. Зарічанська) Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Коцюбинського, кафедри української та іноземної мов Вінницького національного аграрного університету (доц. О.С. Матієнко, доц. Н.М. Тимущук), Вінницького національного медичного університету (доц. О.В. Рябоконь). Вони поділилися досвідом застосування інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови професійного спрямування.   

Жвава дискусія розгорнулася після оголошення доповідей проф. Н.Б. Іваницькою «Технології кооперативного навчання іноземної мови спеціального вжитку», ас. Г.В. Черній «Використання інтерактивних методів навчання для набуття досвіду комунікативної взаємодії майбутніх фахівців туристичної сфери», ст. викл. А.О. Лановенко «Інтерактивне навчання: сучасний підхід у викладанні іноземних мов» та ін. У процесі проведення семінару було обговорено сучасні тенденції розвитку інтерактивних технологій та методів навчання в системі інноваційної діяльності викладача вищої школи; схарактеризовано сучасний етап розвитку формування іншомовної компетенції здобувачів вищої освіти з орієнтацією на освітні інновації та модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики, а також сформовано пропозиції щодо ефективної практичної реалізації інтерактивних технологій навчання. На завершення учасники круглого столу окреслили майбутні перспективні напрямки міжвузівської науково-методичної співпраці, запланували низку спільних заходів із залученням широкого кола викладачів ВНЗ міста.