31 березня 2015 року в ауд. 707, к. 4 в рамках проведення Фестивалю студентської науки на обліково-фінансовому факультеті кафедрою економічної кібернетики та інформаційних систем було проведено відкрите засідання студентського наукового гуртка «Економіко-математичне моделювання», керівник – к. т. н., доцент Рудомін Г.А. У засіданні студентського наукового гуртка взяли участь здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Економічна кібернетика», «Облік і аудит» та «Міжнародна економіка».   

Відповідно до порядку денного засідання студентського наукового гуртка були заслухані наступні доповіді здобувачів:

  • Арламовський В., Клебанський О., Петрущак В., група ДФК-21д, доповідь на тему «Ступінь імітаційного моделювання»;
  • Вовк А., Ємбергенова К., Ковальська В., група МЕ-21д, доповідь на тему «Аналіз отриманих оптимальних рішень»;
  • Бородій А., Волинчук В., Горбачова А., група ЕК-21д, доповідь на тему «Метод «Монте-Карло»».

У відкритому засіданні студентського наукового гуртка взяли участь здобувачі різних спеціальностей, всі вони по різному підійшли до поставленої перед ними проблематики, але в процесі дискусій, опираючись на підготовлений матеріал та щодо поставленої мети, прийшли до єдиного висновку, що в дослідженнях сучасної економічної науки важливе місце займає «Економіко-математичне моделювання».