В рамках проведення Фестивалю студентської науки на факультеті економіки, маркетингу та менеджменту 3 квітня 2015 року о 14-10 год.  кафедрою економіки підприємства та міжнародної економіки було проведено науковий семінар здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» на тему «Оподаткування малого бізнесу в сучасних умовах» під керівництвом завідувача кафедри, к.е.н., доц. Гарбара В.А., за участю викладачів: к.е.н, доц. Богацької Н.М., к.е.н., доц. Хачатрян В.В.  

 Науковий семінар було присвячено проблемам оподаткування малого бізнесу в Україні. Активну участь в семінарі прийняли магістри гр. ЕП-11м, які виступили з доповідями:

  • Мироненко Наталія Миколаївна із доповіддю на тему: «Особливості оподаткування об’єктів нерухомості»;
  • Кузнець Анастасія Ігорівна із доповіддю на тему: «Електронне оподаткування податку на додану вартість»;
  • Мануйленко Аліна Валеріївна із доповіддю на тему: «Пільгове оподаткування благодійних організацій»;
  • Яворський Денис Володимирович із доповіддю на тему: «Зміни в системі оподаткування в транспортних організацій».

Доповіді були підготовлені на високому рівні, а після їх презентації між учасниками семінару відбувалась активна дискусія щодо обговорення змін в Податковому кодексі України.