11 березня 2016 року відбувся міжвузівський круглий стіл за участі викладачів кафедри підготовки менеджерів Вінницького національного технічного університету, викладачів кафедри менеджменту та адміністрування, координатора ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ, здобувачів та магістрантів спеціальностей за напрямом підготовки «Менеджмент і адміністрування». Відкрила захід завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н., доцент Соколовська В.В., яка наголосила на важливості новаторських підходів до підготовки майбутніх менеджерів-управлінців.

Під час круглого столу було заслухано та обговорено в жвавій дискусії такі доповіді, а саме: 1. «Активність майбутніх менеджерів – рушійна сила суспільства». Доповідач - доцент кафедри менеджменту та адміністрування, координатор ресурсного центру зі сталого розвитку Наталя Махначова. Яка зазначила, що в контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів, а також децентралізаційних перетворень, що відбуваються в Україні, пошук додаткових джерел фінансування для реалізації соціальних регіональних програм та проектів, став актуальним як ніколи. Повідомила про основні здобутки та найближчі заходи, які будуть організовані ресурсним центром за підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», запросила активних здобувачів до наукових досліджень у сфері сталого розвитку. Також учасники круглого столу переглянули відеоматеріали діючих об’єктів, підтриманих проектом, на теренах Вінниччини. Серед питань, які найбільше цікавили майбутніх менеджерів, була тематика майбутніх конкурсних робіт, терміни та вимоги до їх написання; подробиці анонсованої ознайомчої поїздки в громади; можливості участі в майстер-класах з написання проектів. 2. «Особливості формування мотиваційного потенціалу майбутніх менеджерів». Доповідач - здобувач освітнього ступеня «бакалавр» Юлія Брус. Зокрема, здобувачем було підготовлено та проведено анкетування серед студентів 1-4 курсів, з приводу мотивів обрання їх майбутньої професії, проведено ґрунтовний аналіз та приведено цікаві результати дослідження.

Актуальна інформаційна підтримка була представлена бібліотекою ВТЕІ КНТЕУ.

Дякуємо всім учасникам круглого столу за цікаві ідеї та жваву дискусію!