22 березня 2021 року кафедрою товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва дистанційно онлайн на платформі Zoom було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Проблеми конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішніх ринках».
У круглому столі взяли участь 36 осіб, серед них викладачі кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва; начальник відділу експертизи та сертифікації товарів Вінницької торгово-промислової палати М. Бабій; к.т.н., доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету І. Купчук; к.т.н., доцент кафедри містобудування та архітектури Вінницького національного технічного університету В. Швець); директор ТОВ «СОЛОДКА МРІЯ- ВІННИЦЯ» В. Побережна; здобувачі груп ТКЛ-31д, ТКЛ-41д.

Протягом двох останніх тижнів на обліково-фінансовому факультеті Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ проходили тематичні кураторські години та тренінги, метою яких є виховання у сучасної молоді культури академічної доброчесності.
З 10 по 20 березня 2021 року студенти різних курсів спеціальностей 035 «Філологія», 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» денної та вечірньої форм навчання були залучені до серії заходів, присвячених академічній доброчесності – своєрідному етичному кодексу академічної спільноти. Викладачами та студентами вкотре обговорювались основні засади та принципи академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ, висвітлювались види та причини плагіату, базові правила цитування та поради щодо оформлення бібліографічних посилань під час виконання творчих робіт.

19 березня 2021 року кафедрою фінансів Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ організовано і проведено науково-практичний семінар за участю Далєвської Тетяни Анатоліївни – державного експерта експертної групи міжрегіонального та транскордонного співробітництва Директорату регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та територій України – на тему: «Фінансування регіонального розвитку та проєкти міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу».
Науково-практичний семінар розпочала завідувач кафедри фінансів ВТЕІ КНТЕУ Інна Гнидюк. До активного обговорення теми долучились учасники науково-практичного семінару, викладачі кафедри фінансів, заступник декана обліково-фінансового факультету, помічник директора ВТЕІ КНТЕУ, зокрема, Олена Прутська, Андрій Нікітішин, Юлія Романовська, Оксана Демченко, Ольга Смагло, Ліна Маршук, Віталій Покиньчереда, Інна Олесенко. Слухачами науково-практичного семінару стали здобувачі вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітніх рівнів «молодший бакалавр» та «бакалавр».