12 лютого 2016 року у Вінниці відбувся Форум роботодавців та підприємців галузі рибного господарства України. Учасники заходу, серед яких були й представники ВТЕІ КНТЕУ, ділилися досвідом та обговорювали питання щодо сучасного стану, перспектив розвитку та пріоритетних напрямів реформування підприємств аквакультури в Україні, законодавчих змін та шляхів їх реалізації з представниками центральних органів влади та науковцями Київського національного торговельно-економічного університету.

16 лютого 2016 р. ауд.805, к-4 відбулося відкрите засідання студентського наукового гуртка «Маркетинг та реклама» на тему «Проблеми та перспективи розвитку ринку рекламної індустрії в сучасних умовах бізнес-діяльності» (керівники асист. Соколюк К.Ю., асист. Коновал В.В.). З числа професорсько-викладацького складу у засіданні прийняли участь: зав. кафедри, к.е.н., доцент Поліщук І.І.; доценти: Буга Н.Ю., Шарко В.В., Шлапак О.А.

15 лютого 2016 року на кафедрі сучасних європейських мов відбулись олімпіади з англійської та німецької мов..