7 грудня 2015 року відбулося засідання Наукової експертної ради ВТЕІ КНТЕУ Голова Наукової експертної ради ВТЕІ КНТЕУ - д.філос.н., доц. Замкова Н.Л. На засіданні розглянуто та затверджено звіти з п’ятнадцяти держбюджетних (ініціативних) науково-дослідних робіт. які мають державний реєстраційний номер та виконання яких завершено у 2015 році.

7 грудня 2015 року для професорсько-викладацького складу та керівників підрозділів в рамках Всеукраїнського тижня права (07.12.2015 – 11.12.2015) була проведена бесіда з питань запобігання та виявлення корупції у ВНЗ. Бесіду проводив доцент кафедри психології, соціології та права к.ю.н. Панькевич В.М. Доповідач ознайомив із законодавчим забезпеченням боротьби з корупцією та новелами антикорупційного законодавства України.

3 грудня 2015 року радою студентського самоврядування обліково-фінансового факультету було проведено розважальну гру "Хто зверху?" між командами хлопців та дівчат, метою якої було дізнатися, хто ж таки "зверху" на нашому факультеті.