27 березня 2015 року о 09:30 в 26-ауд. І корпусу відбувся науково-практичний семінар «Соціально-психологічний тренінг професійної компетентності у сервісній діяльності». У семінарі взяли участь студенти гр. Т-11д(м) денної форми навчання. Під час семінару к.психол.наук, доцентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи була проведена міні-лекція на тему: «Критерії професійної компетентності працівника сервісу», проведені психогімнастичні вправи, рольові ігри та групова дискусія.   

27 березня 2015 р. кафедра сучасних європейських мов провела відкрите засідання наукового студентського гуртка «Business English Club» (керівники: ст. викл. Лановенко А.О., ас. Черній Г.В.). Темою засідання гуртка було обрано «A Guide to Good Manners or How Not to Behave Badly Abroad» (Керівництво з гарних манер або як поводитись погано за кордоном).   

27 березня 2015 року на кафедрі економіки підприємства та міжнародної економіки відбулося засідання дискусійного клубу «Інновації заради майбутнього» на тему: «Митне регулювання діяльності підприємств ЗЕД». В роботі дискусійного клубу прийняли участь студенти груп ЕП-11дм та МЕ-11дм, ЕП-11д та МЕ-11д. Відкрив засідання дискусійного клубу завідувач кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Гарбар В.А.