19 березня 2015 р. о 14.10 в ауд 800 к.4 на кафедрі фінансів відбулося відкрите засідання наукового гуртка «Актуальні проблеми грошової системи України та світу», під час якого виступили заступник декана обліково-фінансового факультету к.е.н., доцент Сегеда А.С., завідувач кафедри фінансів к.е.н, доц. Гнидюк І.В., керівник гуртка асистента. Далевська Т.А та здобувачі 3 курсу освітнього ступеня «бакалавр» груп ДФ-31, ДФ-32, ФП-31 денної форми навчання Під час засідання наукового гуртка учасниками було обговорено проблеми та напрями удосконалення грошової системи України та світу.   

19 березня 2015 року кафедрою економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ було проведено відкрите засідання наукового студентського гуртка з міжнародної економіки на тему: «Передумова та фактори міжнародної інтеграції України в європейський економічний простір» за участю студентів гр. ЕП-11, гр. МЕ-31 , гр. МЕ – 41 та гр. ТКЛ – 11(с).  

18 березня 2015 року о 14:10 в 4 корпусі відбулося засідання дискусійного клубу «Актуальні проблеми реформування фінансової системи України», на якому виступили заступник декана обліково-фінансового факультету к.е.н., доцент Сегеда А.С., завідувач кафедри фінансів к.е.н, доц. Гнидюк І.В., керівник дискусійного клубу к.е.н., доц.. Романовська Ю.А та здобувачі освітнього ступеню «магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит» спеціалізації «Державні фінанси» та «Фінансове посередництво». Під час засідання дискусійного клубу учасниками було обговорено тему «Формування і розвиток страхового ринку України».