3 квітня 2015 року в ауд.801 к.4 в рамках Фестивалю студентської науки на факультеті економіки, маркетингу та менеджменту кафедрою маркетингу та реклами було проведено відкрите засідання наукового гуртка «Маркетинг та реклама» на тему: «Проблеми та перспективи розвитку ринку рекламної індустрії в сучасних умовах бізнес-діяльності», », керівник – к.е.н., доцент Поліщук І.І.   

В рамках проведення Фестивалю студентської науки на факультеті економіки, маркетингу та менеджменту 3 квітня 2015 року о 14-10 год.  кафедрою економіки підприємства та міжнародної економіки було проведено науковий семінар здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» на тему «Оподаткування малого бізнесу в сучасних умовах» під керівництвом завідувача кафедри, к.е.н., доц. Гарбара В.А., за участю викладачів: к.е.н, доц. Богацької Н.М., к.е.н., доц. Хачатрян В.В.  

2 квітня 2015 року було проведено міжвузівський круглий стіл на тему : «Актуальність національних борошняних виробів зниженої енергетичної цінності та сучасні технологічні підходи до їх виробництва» асистентом Криворук В.М кафедри туризму та готельно –ресторанної справи за встановленим планом.