21 квітня 2022 року кафедрою економіки та міжнародних відносин проведено секційне засідання «Глобальні імперативи підприємницького потенціалу компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках» в рамках XІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих». У засіданні взяли участь 40 осіб, серед них здобувачі вищої освіти груп ЕП-31д, ЕП-11дс, МЕВ-21д, МЕВ-41д та інших; науково-педагогічні працівники кафедри економіки та міжнародних відносин.
Студенти презентували цікаві та актуальні наукові дослідження, зокрема Подоляк Марина розповіла про ТНК як головного суб’єкта виробничої та інвестиційної діяльності; Ветушинська Вікторія презентувала дослідження щодо шляхів та засобів стимулювання підприємницької діяльності в умовах військового стану; Попадюк Дар’я, Томчук Олександра розглянули досвід впровадження у Європі «Плану Маршалла»; Кривчак Дарина здійснила оцінку міжнародної конкурентоспроможності олійно-жирової галузі України. Доповіді здобувачів доповнювалися жвавими дискусіями та обговоренням досліджуваних питань.

21 квітня 2022 року кафедра менеджменту та адміністрування організувала та провела в онлайн-форматі секційне засідання «Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих» в рамках роботи XІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції.
Засідання відкрив керівник секції д.е.н., доцент Іван Заюков, з вітальним словом виступила завідувачка кафедри менеджментту та адміністрування к.е.н., доцент Наталія Махначова. Зі змістовними доповідями на засіданні виступили здобувачі освітнього ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» спеціальностей «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Публічне управління та адміністрування» та інші. Зокрема, згідно порядку денного заслухані такі здобувачі:

21 квітня 2022 року в рамках ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» кафедрою менеджменту та адміністрування проведено секційне засідання «Публічне управління в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку».
Засідання відкрила з вітальним словом завідувачка кафедри менеджменту та адміністрування к.е.н., доцентка Наталя Махначова, яка акцентувала увагу на викликах публічного управління та адміністрування в умовах воєнного стану.