19 травня 2022 року відбулось засідання вченої ради ВТЕІ ДТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

18 травня 2022 року кафедрою фізичного виховання та спорту Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ на платформі Zoom організовано та проведено вузівський науковий семінар «Проблеми взаємодії суб’єктів сфери фізичної культури і спорту». Захід проведено з метою вирішення актуальних питань щодо організації процесу фізичного виховання та занять спортом в умовах сьогодення, удосконалення фізичної підготовленості студентів, пошуків підходів до наукової роботи в галузі фізичного виховання та спорту. Учасниками наукового семінару обговорено питання щодо пошуку сучасних підходів взаємодії студентів з викладачами на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. До заходу долучилися колеги з Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

18 травня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри туризму та готельно-ресторанної справи та здобувачі вищої освіти за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» долучилися до онлайн-вебінару «Управлінський облік», організованому виконавчим директором мережі готелів «Ribas Hotels» Андрієм Маренчуком та фінансовим директором «Ribas Hotels» Наталією Рєзниковою.
Під час обговорення було визначено, що управлінський облік – це майбутнє закладу готельно-ресторанного бізнесу. Тому одночасно з маркетинговим планом потрібно обов’язково розрахувати, скільки чистого прибутку заклад хоче заробити та витратити.