Адміністрація інституту щиро висловлює подяку директору Вінницької філії публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» - Наталії Тихолаз, за поповнення скарбниці Музею грошей Вінницького торговельно-економічного інститут КНТЕУ колекційною монетою НБУ «Рік Тигра» номіналом 5 гривень.

23 грудня 2021 року кафедрою маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ проведено семінар на тему «Академічна доброчесність». У семінарі прийняли участь здобувачі вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 075 «Маркетинг» ОП «Маркетинг».
Мета семінару – сформувати розуміння академічної доброчесності як запоруки якості життя людини та критерію суспільної етики і моралі.
Із доповіддю на тему «Сутність академічної доброчесності. Огляд положення «Про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ» виступив Валерій Бондаренко – гарант освітньої програми «Маркетинг» ОС «магістр», д-р екон. наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Із доповіддю на тему «Від академічної доброчесності до якості життя» виступила Ірина Поліщук – гарант освітньої програми «Маркетинг» ОС «бакалавр», д-р екон. наук, завідувач кафедри маркетингу та реклами «Маркетинг».
Серед учасників дана тема викликала інтерес і жваву дискусію. Учасники семінару вдячні спікерам за отримані знання та важливу інформацію, яка неодмінно стане у нагоді в процесі наукових досліджень.

22 грудня 2021 року відбулось підсумкове засідання наукового гуртка «Маркетингові інновації», в якому прийняли участь здобувачі вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» (ОП «Маркетинг, ОП «Логістика») і науково-педагогічні працівники кафедри маркетингу та реклами. Ні в кого не викликає сумніву той факт, що безперервне впровадження нововведень - єдиний спосіб підтримки високих темпів розвитку і рівня прибутковості. Під час засідання наукового гуртка здобувачі виступили із доповідями:
– «Маркетингові інновації у сфері послуг: система захисту будинку AJAX» Кобилянський Владислав (МР-11дс);
– «Маркетингові інновації у сфері послуг: будинки за допомогою 3D- принтеру» Баліцький Валентин (МР-11дс);
– «Інноваційні послуги у ресторанному бізнесі» Баловнєва Анастасія (МР-11дс);
– «Інновації в сфері послуг (на прикладі додатку «Дія»)» Мельник Максим (МР-42д), Чичірко Єлизавета (МР-22д);
– «Інновації в маркетинговій товарній політиці (на прикладі ТМ «Моршинська», ТМ «Яготинське»)» Гончарук Марина, Мельник Марія (МР-21мб).