Освітній ступінь «Бакалавр (із скороченим терміном )»