Місія Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

Елітна освіта на засадах спадкоємності традицій та інновацій для забезпечення поступального розвитку України. Працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь.

Цілі Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

 ВТЕІ ДТЕУ у майбутньому:

 • Відомий бренд вищої освіти
 • Високопрофесійний, креативний, прогресивний кадровий склад
 • Стабільний фінансово-економічний стан
 • Діджиталізація всіх процесів
 • Зростаючий контингент за рахунок ступеневої освіти
 • Висококваліфіковані фахівці, максимально адаптовані до вирішення
 • професійних задач, інтелектуально та творчо розвинені, патріотично та громадянсько свідомі і відповідальні
 • Високий рівень якості освіти, індивідуалізація та інтерактивність навчання, використання он-лайн-інструментів, віртуального середовища тощо
 • Затребуваність за результатами своїх наукових досліджень та продукуванням інновацій, спрямованих на соціально-економічний розвиток держави
 • Активна участь у грантових проєктах
 • Авторитетна платформа для комунікації держави, бізнесу, громадськості
 • Інтеграція у міжнародну систему науки та освіти
 • Комфортні умови праці та навчання - умови для розвитку творчості, формування емоційного інтелекту, критичного мислення, креативності, вивчення іноземних мов
 • Корпоративна етика, яка базується на демократії, академічних цінностях, традиціях
 • Правова культура, соціальна та екологічна відповідальність, академічна доброчесність та антикорупційна політика
 • Соціальний пакет для працівників