Установчі документи
Ліцензія на впровадження освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)
Діючі положення ВТЕІ КНТЕУ
Правила прийому у 2022 році
Правила внутрішнього розпорядку ВТЕІ КНТЕУ
Інструкція з діловодства у ВТЕІ КНТЕУ
Програма розвитку відокремленого структурного підрозділу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ /на період до 2025 року/

Інформація про структуру керівних органів

Акредитація освітніх програм

Кошторис та всі зміни до нього

Фінансові звіти про діяльність вищого навчального закладу
Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Вибори директора

Оголошення про конкурс заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
Інформація щодо проведення публічних закупівель
Розмір плати за навчання та за надання додаткових послуг на 2021-2022 н.р.
Реквізити

Колективний договір укладений між адміністрацією та трудовим колективом ВТЕІ КНТЕУ

Мова (мови) освітнього процесу
Звіт директора ВТЕІ КНТЕУ за результатами діяльності та виконання контрактних зобов’язань
Результати моніторингу якості освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Проєкти освітніх програм, що будуть реалізовуватись в закладі освіти у 2021-2022 н.р.

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Система управління якістю

Профіль ВТЕІ КНТЕУ в Google Scholar

Антикорупційна програма ВТЕІ КНТЕУ

Репозиторій кваліфікаційних робіт