Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна форма навчання

035

Філологія

Германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська

051

Економіка

Економіка бізнесу

Міжнародна економіка

Цифрова економіка

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

Фінансова аналітика

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

075

Маркетинг

Маркетинг

Логістика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна логістика

Оптова та роздрібна торгівля

081

Право

Право

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Харчові технології

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

242

Туризм

Туризм

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес