Код спеціальності

Найменування спеціальності

Освітня програма

Денна (зі скороченим терміном) форма навчання, термін навчання 1р.10м.

051

Економіка

Економіка підприємства

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Харчові технології

Денна форма навчання (на 2 курс), термін навчання 2 р.10м.

232

Соціальне забезпечення

Соціальне забезпечення

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

242

Туризм

Туризм

181

Харчові технології

Харчові технології

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Денна форма навчання  (добір на 3 курс), термін навчання 1р.10м.

051

Економіка

Економіка підприємства

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

Логістика

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна логістика

081

Право

Право

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Харчові технології

Заочна (зі скороченим терміном) форма навчання, термін навчання 2 р.6м.

051

Економіка

Економіка підприємства

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансовий контроль та аудит

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

Менеджмент організацій

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство та комерційна логістика

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

181

Харчові технології

Харчові технології

Заочна (зі скороченим терміном) форма навчання, термін навчання 2 р.10м.

242

Туризм

Туризм

241

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

081

Право

Право

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування