ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Центр моніторингу якості освітнього процесу та інноваційного розвитку створений з метою:

  • посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу,
  • забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освітнього процесу,
  • здійснення цілеспрямованого моніторингу якості освітнього процесу шляхом опитування здобувачів вищої освіти, роботодавців, випускників,
  • проведення рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників,
  • підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом запровадження інноваційних заходів, розроблених у відповідності до місії та цілей Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.

ТАНАСІЙЧУК АЛЬОНА МИКОЛАЇВНА
керівник Центру

доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ,
Голова ГО Вінницької обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу»,
Голова Вінницького Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами

 РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ