Завідувач кафедри 

Хачатрян Валентина Валентинівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003 р.
Посада: професор, завідувач кафедри
Наукові ступені і звання: доктор економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає: антикризове управління підприємством, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, економічна діагностика, інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами, моделювання фінансово-господарської діяльності
Сфера наукових інтересів: управління підприємницьким потенціалом в умовах глобалізації та євроінтеграції
В інституті працює: з 2003 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID  
Scopus
Резюме


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

Мартинова Лілія Борисівна
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1992 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2007 р.
Посада: професор
Наукові ступені і звання: кандидат філологічних наук, доктор економічних наук
Дисципліни, які викладає: соціальна робота в громаді, технології соціального забезпечення
Сфера наукових інтересів: підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС
В інституті працює: з 1992 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Богацька Наталія Миколаївна
Освіта:
Київський державний торговельно-економічний інститут, 2000 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економіка підприємства, економіка і фінанси підприємства, політика зайнятості та ринок праці, соціальне підприємництво
Сфера наукових інтересів:
дослідження ресурсного потенціалу підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції та глобалізації
В інституті працює:
з 2002 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Гарбар Віктор Анатолійович
Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економічна теорія, основи підприємництва, економічні основи соціального забезпечення, мікроекономіка, потенціал та розвиток підприємства
Сфера наукових інтересів:
фінансове забезпечення діяльності підприємства, державна регуляторна політика.
В інституті працює:
з 2001 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Давидюк Людмила Петрівна
Освіта: Київський національний торговельно-економічний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
міжнародний бізнес, міжнародна економічна діяльність України, моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
Сфера наукових інтересів:
дослідження особливостей міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації та участь України в цих процесах, вивчення та імплементація міжнародного досвіду
В інституті працює:
з 2001 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Кульганік Оксана Михайлівна
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2005 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
міжнародна економіка, планування діяльності підприємства, cвітовий ринок товарів та послуг, європейська інтеграція
Сфера наукових інтересів:
особливості просторового розвитку в умовах євроінтеграції, функціонування міжнародних організацій, стартап бізнес ідеї, аналіз бізнес процесів підприємства
В інституті працює:
з 2008 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Мельничук Оксана Павлівна
Освіта:
Львівський торговельно-економічний інститут Укоопспілки, 1993 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
міжнародна торгівля, теорія міжнародних відносин, міжнародні економічні конфлікти, міжнародна мікро-макроекономіка
Сфера наукових інтересів:
сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку світового господарства
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Менчинська Олена Миколаївна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
бізнес-планування, міжнародні економічні відносини, соціальна відповідальність підприємства, просторова економіка.
Сфера наукових інтересів:
управління бізнес-процесами, міжнародна фрагментація виробництва та транскордонне співробітництво
В інституті працює:
з 2018 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Осіпова Лариса Василівна
Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р.
Посада:
доцент
Наукові ступінь і наукове звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
економічна теорія
Сфера наукових інтересів:
проблеми інтеграції України у світове господарство
В інституті працює:
з 1998 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Павлюк Тетяна Іванівна
Освіта:
Вінницький національний аграрний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Науковий ступінь і звання:
кандидат економічних наук, доцент
Дисципліни, які викладає:
макроекономіка, економічна теорія, теорія та практика соціального забезпечення, інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери
Сфера наукових інтересів:
ринок праці, особливості його формування та соціальний захист населення
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Юрчик Ірина Борисівна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2004 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
політична економія, економічна теорія, інформаційно-комунікаційне забезпечення соціальної сфери
Сфера наукових інтересів:
інституційні особливості функціонування ринку праці
В інституті працює:
з 2004 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Стратійчук Вікторія Миколаївна
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017 р.
Посада:
старший викладач
Наукові ступені і звання:
доктор філософії
Дисципліни, які викладає:
економіка і фінанси підприємства, міжнародні стратегії економічного розвитку, соціальні стандарти держав Європейського Союзу, основи підприємництва.
Сфера наукових інтересів:
дослідження особливостей стратегічного управління підприємством в сучасних умовах господарювання
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.
Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.
Заходи кафедри за 2019-2020 н.р.
Заходи кафедри за 2018-2019 н.р.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Опитування роботодавців

Основне місце розташування: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 
Робочий телефон: (0432) 55-04-38
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook