Завідувач кафедри 

Хачатрян Валентина Валентинівна
доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародний бізнес»
Освіта:
Київський національний торговельно-економічний університет, 2003 р.
Посада: професор, завідувач кафедри
Дисципліни, які викладає: антикризове управління підприємством, антикризове управління в міжнародному бізнесі, економічна діагностика, інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами, креативні індустрії.
Сфера наукових інтересів: управління підприємницьким потенціалом в умовах євроінтеграції, антикризове управління бізнесом
В інституті працює: з 2003 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID  
Scopus
Резюме


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

Мартинова Лілія Борисівна
доктор економічних наук, професор, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Соціальне забезпечення»
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут, 1992 р.; Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2007 р.
Посада:
професор, заступник директора з навчально-методичної роботи
Дисципліни, які викладає:
«Соціальна робота в громаді», «Технології соціального забезпечення», «Методологія наукових досліджень»
Сфера наукових інтересів:
підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у забезпеченні соціально-економічних ефектів входження України до ЄС
В інституті працює:
з 1986 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

Богацька Наталія Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми 1 (бакалаврського) рівня вищої освіти «Економіка бізнесу»
Освіта:
Київський державний торговельно-економічний інститут, 2000 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
: економіка підприємства, економіка і фінанси підприємства, політика зайнятості та ринок праці, соціальне підприємництво, економіка суб’єктів у сфері медіа, моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
Сфера наукових інтересів:
дослідження ресурсного потенціалу підприємницької діяльності в умовах євроінтеграції та глобалізації
В інституті працює:
з 2002 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Осіпова Лариса Василівна
кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
економічна теорія, макроекономіка
Сфера наукових інтересів:
проблеми інтеграції України у світове господарство
В інституті працює:
з 1998 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Гарбар Віктор Анатолійович
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародна економіка»
Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1986 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
економіка і фінанси підприємства, державне регулювання економіки, економічні основи соціального забезпечення, економічна теорія
Сфера наукових інтересів:
фінансове забезпечення діяльності підприємства, державна регуляторна політика.
В інституті працює:
з 2001 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

Кульганік Оксана Михайлівна
кандидат економічних наук, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Міжнародна економіка»
Освіта: Вінницький державний аграрний університет, 2005 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
бізнес-development, глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації, європейська інтеграція, зелена економіка, мистецтво міжнародних переговорів, міжнародна економіка, поведінкова економіка, управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.
Сфера наукових інтересів:
особливості просторового розвитку в умовах євроінтеграції, глобалізація світової економіки та проблеми України, поведінкові закономірності та їх вплив на перебіг економічних процесів, зростання конкурентного потенціалу підприємства.
В інституті працює:
з 2008 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Мельничук Оксана Павлівна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Міжнародний бізнес».
Освіта:
Львівський торговельно-економічний інститут Укоопспілки, 1993 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
міжнародна торгівля, теорія міжнародних відносин, міжнародні торговельно-економічні організації, аналітика в міжнародному бізнесі, стратегія підприємства.
Сфера наукових інтересів:
сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку світового господарства
В інституті працює:
з 2012 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Стратійчук Вікторія Миколаївна
доктор філософії за спеціальністю «Економіка», гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Економіка підприємства»
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2017 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
Сфера наукових інтересів:
дослідження особливостей стратегічного управління підприємствами в контексті реалізації їх міжнародної діяльності, використання інноваційних технологій у розвитку міжнародних економічних відносин.
В інституті працює:
з 2015 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

Непиталюк Антон Васильович
доктор філософії зі спеціальності «Економіка»
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2009 р.
Посада:
старший викладач
Дисципліни, які викладає:
фандрайзинг соціальної сфери, соціальні стандарти держав Європейського Союзу, основи підприємництва, міжнародні стандарти у сфері соціальних послуг, економіка та організація соціального забезпечення, управління конкурентоспроможністю підприємства.
Сфера наукових інтересів:
стратегічне управління розвитком, моделі економічного зростання, стійкість економічних систем в умовах глобальних трансформацій.
В інституті працює:
з 2022 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

Красняк Олена Петрівна
кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний сільськогосподарський інститут, 1996 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
основи підприємництва, міжнародна безпека, просторова економіка, соціальні комунікації, економічна безпека підприємства.
Сфера наукових інтересів:
конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємств в сучасних ринкових умовах
В інституті працює:
з 2022 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

Павлюк Тетяна Іванівна
кандидат економічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький національний аграрний університет, 2001 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
: мiкроекономіка, економічна теорія, практикум з соціального забезпечення, соціальна відповідальність підприємства, теорія та історія соціального забезпечення.
Сфера наукових інтересів:
ринок праці, особливості його формування та соціальний захист населення
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме
 

Юрчик Ірина Борисівна
кандидат економічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти «Соціальне забезпечення»
Освіта:
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2004 р.
Посада:
доцент
Наукові ступені і звання:
кандидат економічних наук
Дисципліни, які викладає:
політична економія, економічна теорія, сучасні комунікативні технології в соціальній сфері, практикум соціального забезпечення.
Сфера наукових інтересів:
інституційні особливості функціонування ринку праці
В інституті працює:
з 2004 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме
 

 

Заходи кафедри за 2023-2024 н.р.
Заходи кафедри за 2022-2023 н.р.
Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.

Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.
Заходи кафедри за 2019-2020 н.р.
Заходи кафедри за 2018-2019 н.р.

Опитування роботодавців

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка

Пропозиції щодо удосконалення ОП

Основне місце розташування: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25 
Робочий телефон: (0432) 55-04-38
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook