Завідувач кафедри 

Іваницька Наталя Борисівна 
доктор філологічних наук, професор, гарант освітньої програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада: професор, завідувач кафедри
Дисципліни, які викладає: порівняльна граматика першої іноземної та української мов; сучасні лінгвістичні теорії; методологія і організація наукових досліджень, вступ до мовознавства; іноземна мова спеціальності; професійна комунікація іноземною мовою.
Сфера наукових інтересів: контраcтивна лінгвістика, категорійна граматика, теорія і практика галузевого перекладу
В інституті працює: з 1997 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID  
Резюме

 ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

Сікорська Лариса Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1989 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням
Сфера наукових інтересів: проблеми формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов
В інституті працює: з 2001 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Самохвал Олеся Олександрівна
доктор педагогічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2004 р.
Посада: професор
Дисципліни, які викладає: друга іноземна мова, практичний курс другої іноземної мови (німецька), друга іноземна мова (німецька) і переклад, ситуативна німецька мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, кіно переклад
Сфера наукових інтересів: проблеми неперервної професійної освіти майбутніх фахівців філологічних і економічних спеціальностей в Україні та за кордоном, особливості аудіовізуального перекладу
В інституті працює: з 2011 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Гаврилюк Наталія Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає:  іноземна мова за професійним спрямуванням, латинська мова, практичний курс першої іноземної мови (англійська)
Сфера наукових інтересів: професійна освіта, методика викладання іноземних мов, новітні освітні технології в навчанні.
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Довгань Лариса Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2001 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова спеціальності, перша іноземна мова, практика перекладу з першої іноземної мови, перша іноземна мова
Сфера наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, інноваційні підходи до організації дистанційної освіти, теоретичне та прикладне перекладознавство
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

  Западинська Ірина Георгіївна
кандидат педагогічних наук
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2003 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: історія першої іноземної мови; іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова спеціальності, жанрові теорії перекладу
Сфера наукових інтересів: дослідження актуальних проблем сучасної філології, сучасні дослідження методи викладання англійської мови, історія походження національних варіантів англійської мови
В інституті працює: з 2008 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

  Ковалевська Тетяна Іванівна
кандидат філологічних наук
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського, 2006 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: практичний курс першої іноземної мови (англійська), міжнародний протокол та етикет; термінознавство першої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням, переклад іноземної комерційної документації
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, транслятологія, дискурсивна прагматика, семіотика, наратологія
В інституті працює: з 2006 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Нечипоренко Віолета Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського , 1999 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: професійна комунікація іноземною мовою, іноземна мова спеціальності, вступ до перекладознавства, проблеми міжкультурної комунікації і переклад, основи теорії мовної комунікації, лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Сфера наукових інтересів: міжкультурна комунікація, психолінгвістика, лінгвістика тексту, авторський переклад
В інституті працює: з 1999 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Осаульчик Ольга Борисівна
кандидат педагогічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 2000 р. (спеціаліст); 2004 р. (магістр).
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: друга іноземна мова, практичний курс другої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням, лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
Сфера наукових інтересів: інновації у викладанні іноземної мови, розвиток творчого потенціалу студентів, система майндмеппінгу, дистанційна і гібридна форми освітнього процесу.
В інституті працює: з 2019 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Терещенко Лілія Яківна
кандидат філологічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет, 2004 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: перша іноземна мова (англійська); комунікативна лінгвістика; порівняльна лексикологія першої іноземної та української мови; практичний курс послідовного перекладу; історія зарубіжної літератури; стилістика
Сфера наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, аналіз дискурсу, перекладознавство, літературознавство
В інституті працює: з 2017 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Тимкова Валентина Андріївна
кандидат філологічних наук, доцент
Освіта:
Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського, 1982
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: українська мова за професійним спрямуванням, ділове спілкування
Сфера наукових інтересів: удосконалення культури професійного ділового мовлення здобувачів вищої освіти
В інституті працює: з 2020 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Тимощук Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 2000 р.
Посада:
доцент
Дисципліни, які викладає:
теорія літератури, іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова спеціальності
Сфера наукових інтересів:
теорія і практика галузевого перекладу, особливості художньої реалізації історичних подій в українській прозі ХХ століття, інноваційні методи навчання іноземної мови
В інституті працює:
з 2020 р.
Електронна пошта:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Ткачук Тетяна Іванівна 
кандидат філологічних наук
Освіта:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2000 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, перша іноземна мова (англійська); практика перекладу з першої іноземної мови; практичний курс письмового перекладу
Сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, переклад
В інституті працює: з 2016 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Шостак Уляна Вікторівна
кандидат психологічних наук
Освіта:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 2007 р.
Посада: доцент
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс першої іноземної мови, іноземна мова спеціальності, копірайтинг.
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови формування іншомовної компетенції студентів ЗВО, інноваційні методи навчання іноземної мови
В інституті працює: з 2009 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Scopus
Резюме

 

Мацера Ольга Анатоліївна
Освіта: Київський державний лінгвістичний університет, 1997 р.
Посада: старший викладач
Дисципліни, які викладає: іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова спеціальності
Сфера наукових інтересів: психолого-педагогічні умови формування іншомовної компетенції студентів ЗВО, культурологічні та комунікативні аспекти опанування іноземної мови
В інституті працює:
з 2009 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Паславська Інга Болеславівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет, 1998 р.
Посада: cтарший викладач
Дисципліни, які викладає: іноземна мова спеціальності, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс першої іноземної мови (англійська)
Сфера наукових інтересів: інтерактивні технології навчання іноземних мов
В інституті працює: з 2014 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Яблочнікова Вероніка Олегівна 
Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2015 р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2016 р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: практика перекладу з першої іноземної мови, медіалінгвістика, латинська мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова спеціальності
Сфера наукових інтересів: порівняльна лексикологія, стилістика, перекладознавство
В інституті працює: з 2015 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Ясенчук Юлія Владиславівна 
Освіта: Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, 2018р., Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2019р., 2020р.
Посада: асистент
Дисципліни, які викладає: практичний курс першої іноземної мови (англійська), практика перекладу з першої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням
Сфера наукових інтересів: перекладознавство, лексикологія, лінгвістичний аналіз, інноваційні методи викладання іноземних мов
В інституті працює: з 2018 р.
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Авторський профіль в Google Scholar
ORCID Researcher ID
Резюме

 

Заходи кафедри за 2023-2024 н.р.
Заходи кафедри за 2022-2023 н.р.
Заходи кафедри за 2021-2022 н.р.

Заходи кафедри за 2020-2021 н.р.

035 Філологія. ОС «магістр». ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Кваліфікаційна робота.
035 Філологія. ОС «магістр». ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Робочі програми дисциплін. Силабуси.
035 Філологія ОС «бакалавр». ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська». Робочі програми дисциплін. Силабуси.

Опитування за ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська»

Опитування роботодавців

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри

Освітньо-професійні програми, за якими здійснюється підготовка

Пропозиції щодо удосконалення ОП

Основне місце розташування: корпус 2, каб. 14 
Робочий телефон: 0432 (55-04-21)
Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Instagram Facebook Telegram