Навчатися і працювати у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, отримувати нові досвід, знання та враження – це не фантазія, а реальність, яка стала частиною життя викладачів та здобувачів вищої освіти - членів Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ та новим кроком до професійного успіху!!!
1 грудня 2020 року слухачі Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ брали участь у вебінарі "Як забезпечити академічну доброчесність у закладі вищої освіти" від Unicheck Україна та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Спікерами вебінару стали:
- Артем Артюхов, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
- Андрій Сідляренко, комерційний директор Unicheck Україна.
Важливими проблемами, що винесені на розгляд стали:
• сприяння академічній доброчесності у ЗВО,
• дотримання принципів академічної доброчесності науково-педагогічним персоналом та здобувачами вищої освіти,
• розуміння політики та процедури академічної доброчесності, а також відповідальності за порушення усіма учасниками освітнього процесу,
• важливість реальної роботи комісії з етики та управління конфліктами,
• особливості перевірки текстів різними програмними засобами,
• програмного продукту Unicheck в процесі перевірки текстів курсових та дипломних робіт, наукових статей.
Щиро дякуємо командам Unicheck Україна та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за обмін досвідом, ознайомлення з результатами польових досліджень експертів, а саме - практичними ситуаціями дотримання та порушення академічної доброчесності у вищих навчальних закладах України, з прикладами нерозуміння відповідальності за порушення академічної доброчесності окремими учасниками освітнього процесу.
В теперішній ситуації найцінніше - це обмін інформацією, колаборація та якісний діалог!
Тож, лідери Бізнес-школи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ скористалися новими можливостями, щоб отримати нові знання, досвід та підвищити професійний рівень!