Навчатися у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, спілкуватися з практиками, отримувати нові досвід, знання та враження – це не фантазія, а реальність, яка стала частиною життя студентства – учасників засідань Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ та новим кроком до професійного успіху в складних умовах фізичного дистанціювання!!!
Онлайн-навчання дає безмежні можливості!
Учасники Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ також використовують карантин для прориву в освітньому процесі.

23 березня 2021 року викладачі ВТЕІ КНТЕУ та здобувачі вищої освіти брали участь у засіданні Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ на тему: «Ключові Soft skills в сучасній цифровій економіці». Гість засідання - Дмитро Софина, CEO у IT-Association Vinnytsia, CEO у Winstars Technology LLC, Founder у SMART IT CITY.

На вимогу часу в Україні сформувалося поняття універсальних навичок – soft skills. Вони протиставляються спеціальним вузькопрофесійним навичкам – hard skills, оскільки не мають однозначної жорсткої прив’язки до конкретної спеціальності.
Soft skills – в перекладі з англ. м’які або гнучкі навички, часто називають навичками XXI століття, оскільки включають широкий набір навичок, трудових звичок та рис характеру, які мають вирішальне значення для успіху в сучасному світі, особливо в сучасній кар'єрі.
Часто Soft skills називають універсальними або функціональними компетенціями, а факт володіння ними – функціональною грамотністю (functional literacy).
ЮНЕСКО та Європейська комісія встановили мінімальний рівень такої грамотності, необхідний кожному для того, аби «вписатися» в суспільство і бути соціально адаптованим, не кажучи вже про професійну самореалізацію.
Лідери ВТЕІ КНТЕУ мали можливість з перших вус від практика почути про ключові Soft skills (м'які навички), якими має володіти сучасний професіонал, не зважаючи на те, яку професію він має, чи яку посаду займає.
Дмитро Софина на зустрічі з молоддю наголосив, що ідеального набору Soft skills не існує, проте кожен має оцінювати свої здібності, визначати свої слабкі сторони і працювати над тим, щоб перетворити їх на сильні.
Дискусію викликала теорія спікера щодо групування Soft skills сучасного покоління (цифрова компетентність):
1. Вміння правильно використовувати шалений потік інформації, вміння фільтрувати інформацію та вибрати для себе надважливу;
2. Не боятися розбиратися в будь-яких нових комп'ютерних програмах, вміння користуватися гаджетами;
3. Навчатися користуватися соціальними мережами правильно, використовувати технології, а не дозволяти технологіям управляти собою.
Слухачі Бізнес-школи ВТЕІ КНТЕУ переконані, що в сучасних умовах, для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку праці обов’язковим є здобуття максимального набору Soft skills, а вчасна зустріч з успішним практиком відкриє для нас додаткові можливості.
Щиро дякуємо Дмитру Софина за обмін досвідом, за практичні поради щодо формування Soft skills, працевлаштування.
В теперішній ситуації найцінніше - це обмін інформацією, колаборація та якісний діалог!
Тож, лідери Бізнес-школи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ скористалися новими можливостями, щоб отримати нові знання, досвід та підвищити професійний рівень!