Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2020-2021 н.р..

03 жовтня 2020 р. V Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів