Матеріали наукових конференцій, вебінарів, семінарів, круглих столів за 2021-2022 н.р..

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих»
Збірники наукових праць здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» (випуск – лютий 2022)
Збірник 25 - Випуск 129
Збірник 26 - Випуск 130
Збірник 27 - Випуск 131
Збірник 28 - Випуск 132
Збірник 29 - Випуск 133

5 листопада 2021 р. VI Студентська наукова конференція «Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку вітчизняної системи контролю, аудиту та аналізу»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


4 листопада 2021 р. VІ студентська вузівська наукова конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в управлінні підприємством»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


8 жовтня 2021 р. VІII Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Менеджмент ХХІ століття: сучасні моделі, стратегії, технології»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


4 жовтня 2021 р. VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет–конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації»
Програма
Збірник матеріалів (Частина 1)
Збірник матеріалів (Частина 2)


14-16 вересня 2021 р. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України»
Програма
Збірник наукових праць (Частина 1)
Збірник наукових праць (Частина 2)
Збірник наукових праць (Частина 3)
Збірник наукових праць (Частина 4)