21 квітня 2022 року в рамках ХІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих» кафедрою менеджменту та адміністрування проведено секційне засідання «Публічне управління в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку».
Засідання відкрила з вітальним словом завідувачка кафедри менеджменту та адміністрування к.е.н., доцентка Наталя Махначова, яка акцентувала увагу на викликах публічного управління та адміністрування в умовах воєнного стану.

Зі змістовними доповідями на засіданні виступили здобувачі освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування», згідно порядку денного заслухані студенти:
1. Яна Ременюк, гр. ПУА-11д(м), доповідь на тему «Усвідомлення сталого розвитку України на шляху до Європейської інтеграції», виконана під науковим керівництвом к.е.н., доцентки Махначової Наталі;
2. Валерія Кузінська, гр. ПУА-31д, доповідь на тему «Законодавча діяльність Верховної Ради України в умовах війни», виконана під науковим керівництвом к.е.н., доцентки Махначової Наталі;
3. Катерина Миколюк, гр. ПУА-41д, доповідь на тему «Гендерні особливості психології особистості та їх вплив на управлінську діяльність», виконана під науковим керівництвом к.е.н., доцентки Махначової Наталі;
4. Діана Маджарова, гр. ПУА-31д, доповідь на тему «Громадська та політична активність молоді: нові виклики для молодіжної політики в епоху глобалізації», виконана під науковим керівництвом к.е.н., доцентки Семенюк Ірини;
5. Каріна Чапліч та Олена Шпорталюк, гр. ПУА-21д, доповідь на тему «Досвід децентралізації країн Сходу» виконана під науковим керівництвом к.н.держ.упр., доцентки Ніколіної Ірини.
Презентовані доповіді викликали наукову полеміку окреслених питань серед студентства та викладачів кафедри менеджменту та адміністрування.
Проведений науковий захід дозволив поглибити розуміння студентів щодо різноманітних аспектів управлінських трансформацій в контексті сучасного воєнного стану та майбутньої післявоєнної відбудови.