19 травня 2022 року відбулось засідання вченої ради ВТЕІ ДТЕУ, на якому були затверджені документи та ухвалені відповідні рішення згідно порядку денного.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1

Про роботу факультету економіки, менеджменту та права

Ухвалено Постанову

2

Про роботу обліково-фінансового факультету

Ухвалено Постанову

3

Про роботу факультету торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування

Ухвалено Постанову

4

Про внесення змін до діючих навчальних планів у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ

Ухвалено Постанову

5

Про затвердження Положення про Приймальну комісію

Ухвалено Постанову

6

Про затвердження плану-заявки підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ на 2022-2023 н. р.

Ухвалено Постанову

7

Про затвердження робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову