ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» відбулася 20-22 травня в м. Кам’янець-Подільський. Організаторами конференції виступили: Київський національний торговельно-економічний університет, Академічне товариство ім. М. Балудянського (м. Кошице, Словаччина), Технічний університет (м. Кошице, Словаччина), Гуманітарно-природознавчий університет Яна Кохановського (м. Кельце, Польща), Університет «Petre Andrei» (м. Яси, Румунія), Асоціація перспективних досліджень та вищої освіти «Схід-Захід», Спільний Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

ФОТОЗВІТ

В роботі конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів та організацій з Польщі (м. Кельце), Румунії (м. Яси), Словаччини (м. Кошице, м. Братислава); обласних та районних центрів України – Києва, Одеси, Львова, Харкова, Чернівців, Умані, Сум. В загальному, в роботі конференції взяли участь 14 докторів наук та 98 кандидатів наук.

Такі дані свідчать про високий рівень міжнародної науково-практичної конференції, посилення інтеграції науки і практики, взаємне збагачення різних наукових шкіл теорії економічного розвитку, забезпечення діяльності суб’єктів господарювання різних рівнів управління концептуальними підходами до формування інноваційного середовища з обґрунтуванням необхідного рівня інвестиційної привабливості, а також прогресивними інтерактивними методами представлення результатів досліджень. Зміст тематичних секцій конференції відрізняється актуальністю, науковою новизною, практичною цінністю, в достатньо повній мірі розкривають стан проблем у кожному з напрямків, а представницький склад учасників конференції дозволяє дослідити ці проблеми на найвищому науковому та практичному рівні.

Можливість обговорення міжнародних наукових аспектів сприяє осмисленню процесів в економічній і соціальній сферах та прийняттю зважених і обґрунтованих наукових рішень. Сподіваємося, що матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» стануть у пригоді науковцям, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, іншим зацікавленим особам у подальших дослідженнях та будуть використані при формуванні заходів щодо економічного розвитку європейської інтеграції України.

За результатами обговорення доповідей конференція постановляє:

1. Схвалити основні положення наукових доповідей учасників конференції, відзначити їх актуальність, ґрунтовність, наукове та практичне значення, а також високу якість, наукову новизну та глибину досліджень.

2. Підтримати діяльність науково-педагогічних колективів вищих навчальних закладів, щодо розвитку фундаментальної та прикладної науки. Вважати позитивними встановлені зв'язки з обміну інформацією за результатами наукових досліджень споріднених ВНЗ та проведення спільних наукових досліджень.

3. Активізувати роботу стосовно розширення географії учасників міжнародних науково-практичних конференцій ВТЕІ КНТЕУ шляхом перегляду переліку ВНЗ, наукових установ та підприємств України та ближнього зарубіжжя, яким надсилається інформація про умови проведення конференції.

4. Підтримати можливості розвитку місцевих громад в контексті децентралізаційних реформ за сприяння Спільного Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду».

5. Здійснювати роботу із активного залучення колег з споріднених ВНЗ, а також представників ділових кіл м. Вінниці, інших міст та закордонних організацій і установ.

6. Розширювати міжнародні зв'язки шляхом проведення спільних конференцій та опублікування робіт зарубіжних науковців в українських виданнях та науковців України у зарубіжних виданнях.

Науковий і організаційний комітет конференції відзначає своєчасність та актуальність проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції за визначеними у назві напрямом і завданнями, науково-теоретичну і практичну значимість розглянутих на ній питань, високий науковий і організаційний рівень її підготовки та проведення.